ความประสงค์ขอรับโบรัสประกาศ : เรียนสมาชิกทุกท่าน ที่มีความประสงค์ขอรับโบนัสจากทางเว็บ รบกวนอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขให้ละเอียดทุกข้อ เพื่อประโยนช์สูงสุดของท่าน ขอบคุณค่ะ